top of page

HVEM VIL DU VÆRE?

«Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» er et verktøy som består av tre filmer og en veileder til bruk av filmene. Utgangspunktet for filmene er en teaterforestilling basert på erfaringene til unge utsatt for negativ sosial kontroll. Veilederen inneholder refleksjonsøvelser og gir informasjon om rettigheter og muligheter. Opplegget kan brukes av alle som ønsker å snakke om sosial kontroll og er best egnet for ungdom og voksne.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Frihetsteateret, likestillingssenteret KUN og RVTS Sør, med finansiering fra IMDi.

Frihetsteateret har videreutvikle forum teater og modernisert metoden. Ved å videreutvikle forestilling og lage disse kortfilmene når budskapet ut til enda flere i samfunnet.

Etter hver runde hvor filmene blir tatt i bruk og med påfølgende pedagogisk opplegg oppnår vi intervensjon som igjen kan bidra til å avverge de mekanismene av negativ sosial kontroll og urettferdighet som spilte seg ut i de opprinnelige filmene? Slik oppstår nye handlingsforløp.

Filmene fungerer som en døråpner til dialog og ny gransking av skillet mellom positiv og negativ sosial. Metoden samler mennesker rundt tematikk det er nødvendig at blir formidlet direkte fra de som har kjent dette på kroppen.

 

Foredrag: Frihetsteateret holder foredrag om prosjektet, prosess og metode. Vi ønsker å snakke om vanskelig tematikk. Prosjektet passer godt inn i faget livsmestring, men også for fagpersonell og ALLE som ønsker å skape større forståelse for utfordrende tematikk og bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Les eller last ned veilederen her

Tror du ikke vi vil det beste for deg?
Ingen kan kjenne deg. Ikke helt?
Jeg er mer enn hva du ser?
bottom of page