HVEM VIL
DU VÆRE?

[ En produksjon av Frihetsteateret ]

Tre kortfilmer om grensen mellom positiv

og negativ sosial kontroll. Snakk om det!

Bilder fra filmene